İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

Şantiyelerde çalışacak olan inşaat işçilerinin niteliklerinin belgelendirilmesi amacıyla, mesleki yeterlilik sınavı düzenlenmektedir. Ayrıca inşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında mesleği icra edenlerin bilgi seviyesini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sınav Başvuruları Nasıl Yapılır?

MYK kurumu tarafından, sınav yapmaya ve denetlemeye yetkilendirilen kuruluşlara başvuru yapılır. Belgelendirme kuruluşu, başta inşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere, birçok meslekte sınav yapmaya ve belge vermeye yetkilidir.

Başvurularınızı bizzat ya da online olarak, kuruluşun internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruda bulundurmanız gereken belgeler, aşağıda sıralanmıştır:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport fotokopisi
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ve
  • Başvuru formunun ıslak imzalı iki nüshası

İnşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi sınavında girmek için diploma ya da ön eğitim şartı yoktur. Ancak 16 yaşında olan adaylar için, ailelerinden alınmış izin belgesinin, başvuru evrakları arasında yer alması gerekmektedir.

10 kişiden fazla olan başvurularda, sınav yeri inşaat ya da fabrika olabilir.

Önemli Sınav Bilgileri

Belgelendirme sınavı, teorik ve uygulama olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Teorik olarak yapılacak olan sınav, A1 ve A2 birimlerini kapsamaktadır.

A1 iş sağlığı ve güvenliğini, A2 Genel inşaat işlerini kapsayan konulardan oluşmaktadır. Her iki birimde de sınav sözlü olarak gerçekleştirilir ve 10 adet soru sorulur. Sınavda başarılı olmak için %60 oranında soruları cevaplamak gerekir.

Uygulama sınavı ise A1 ve A2 birimlerinden yapılır. Adayların genel inşaat bilgileri ölçülürken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyup uymadıkları da belirlenmiş olur. Adaylar bu sınav türünde %60 başarı sağlamalıdır.

Sözlü sınavda her soru başına 2 dakika süre verilir. Uygulama sınavlarında ise toplam süre 90 dakikadır.

Adayların sözlü ve uygulama sınavlarına 3 kez katılma hakkı bulunmaktadır.

Meslek liselerinin inşaat bölümünden mezun ya da inşaat önlisans programından mezun olanlardan belge istenmez ve bu nitelikte olan kişilerin sınava katılmasına gerek yoktur.

Belgenin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Belge 5 yıl boyunca geçerlidir. 5 yıl sonunda adaylar aşağıdaki değerlendirmelere tabi tutulurlar:

  • 5 yıl süre içerisinde meslekte 1 yıl çalıştığına dair belgenin, belgelendirme kuruluşuna sunulması gerekmektedir.
  • Performansa dayalı sınavda başarı sağlanması gerekir.

Başarılı olan adayların belge kullanım süresi 5 yıl daha uzatılır.