Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Mesleki yeterlilik kurumu kanunu, MYK kurumun işleyişini ve yapısını düzenleyen kuralları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. MYK kurumu, ilgili kanuna göre Türkiye’de ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve sürdürmekle görevlendirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kanunu 2019

Mesleki Yeterlilik Kanunu 2019 yılında değiştirilen geçici ve son hükümlerle son şeklini almıştır. Madde 31, geçici madde 1 ve Geçici madde 2 olarak değiştirilmiştir.

Geçici madde 2’de, kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu gereğince edinilen belgelerden bahseder. Kanun kapsamında belirtilen belgeler, denk olabilecek sertifika ve belgeler ile değiştirilebilir.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 Maddesi

5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanununun 22 maddesi, “Mesleki yeterlilik düzeyi, Kurum tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak sınavla belirlenir” demektedir. Bu maddenin anlamı, sınav yapma ve belge verme yetkisinin, belgelendirme kuruluşlarına ait olmasıdır.

Belgelendirme kuruluşları aynı zamanda belge yenilemeye de yetkilidirler.

5544 Sayılı Kanunun Ek 1’inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası

5544 sayılı kanunun Ek 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan kişilerin, yeterlilik belgesi alma durumunda, sınav ücretlerinin işsizlik sigortasından karşılanacağını belirtir.

İlgili kanun maddesinde ayrıca, sınav ücretinin brüt asgari ücretin yarısını geçmemesi koşulu belirtilir. Maddede ayrıca fondan yalnızca bir defa yararlanılabileceği de belirtilir. Yani devlet desteği, bir defaya mahsus olmak üzere sağlanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Yukarıda belirtilen kanun maddelerine göre, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kesinlik kazanmıştır. Özellikle, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge almak zorunludur.

Son yayımlanan genelgeye göre 200’ün üzerinde meslekte belge alma zorunluluğu bulunur.

Belgesiz çalıştığı tespit edilen personel olursa, işyeri sahibine ya da vekiline, 500 TL idari para cezası uygulanır.

Meslekte faaliyet gösterenlerin belge alıp almadığının denetlenmesi, Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Kontroller denetleyici adı verilen kişiler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Denetlemeler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konularında da yapılmaktadır.

3 thoughts to “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir