Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi nedir sorusunun cevabı, MYK kurumu tarafından verilmiştir.

MYK Kurumunun tanımına göre; “MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgedir.”

Mesleki yeterlilik belgesi, MYK kurumu tarafından kalite güvencesi sağlanmış ve belirlenen standartlara göre oluşturulmuştur. Uluslar arası personel belgelendirme standartları, bireylerin bilgi ve becerilerini ölçmek için sınavlarda kullanılmıştır.

Mesleki yeterlilik belgesi ne işe yarar?

Mesleki yeterlilik belgesi ne işe yarar sorusunun cevabı, bireylerin belge aldıkları mesleği yapıp yapamayacağını gösterir. Aynı zamanda, işverenlerin de çalıştırdıkları personelin bilgi ve deneyimlerinden emin olmalarını sağlar. Belge aldıktan sonra ilk defa işe girecek olan kişilerin, belgeleri sayesinde iş bulmaları daha kolay hale gelir.

Bireyler açısından da bir tür iş güvencesi ve sigortasıdır. Çünkü belge sayesinde çalışan kişi kayıtlı olmak zorundadır.

5. seviye mesleki yeterlilik belgesi nedir?

MYK kurumu tarafından “TYÇ (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi)” adı verilen sistem oluşturulmuştur. Bu sisteme göre meslek yeterlilikleri sınıflara ayrılmıştır. 5. Seviye mesleki yeterlilik belgesi nedir sorusunun cevabı bu kapsamda, meslekteki bilgi, beceri ve yetkinliğin temsil edilmesidir.

5. seviyede kavramlar aşağıda tanımlanmıştır:

Bilgi: Bu sınıfta belgeye sahip olan kişi, bir işi öğrenme sınırlarının farkındadır. Kendi faaliyet alanındaki kapsamlı ve olgusal bilgilere sahiptir.

Beceri: Meslekte sınırları belirlenmiş soyut ve somut sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir. Bu seviyede belgeye sahip olan kişi, bilişsel ve uygulamalı becerilere sahiptir demektir.

Yetkinlik: Çalıştığı meslekte birey, öngörülemeyen değişiklikler karşısında yönetim ve gözetim faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

Kendi yaptığı ve başkalarının gerçekleştirdiği çalışmaların başarı düzeyini değerlendirebilir. Bu başarıları ise geliştirme yeteneğine sahiptir.

Mesleki yeterlilik belgesi emlak

Sorumlu emlak danışmanı mesleğinde de 5. Seviye vardır. Mesleki yeterlilik belgesi emlak alanında bu seviyede olan kişiler, kendilerini ve başkalarını başarıyla yönetebilme becerisine sahiptirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir