5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliğin belirlenmesi amacıyla, 5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanunu resmi gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kanunun uygulanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilidir.

Kanunda belirtilen maddelerden bir tanesi de, ulusal mesleki yeterliliğin, Avrupa standartları ile uyumlu olması gerekliğinin vurgulanmasıdır.

Mesleki Yeterlilik Kanunu 2019

Mesleki yeterlilik kanunu 2019, belgelendirme kuruluşları hakkında da bilgiler vermektedir. Kanunda, mesleki belgelendirme kuruluşlarının, TÜRKAK ve MYK tarafından yetkilendirilmesinden bahsetmektedir.

Kanunda MYK kurumunun görevleri hakkında da bilgiler yer almaktadır.  

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1

5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanunu Ek 1, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, belgesi olmayan çalıştırılamaz ibaresi yer almaktadır. Ayrıca bu maddede belgelendirmeden kimlerin muaf olduğu da açıkça belirtilmiştir.

5544 Sayılı Kanunun Ek 1’inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası

5544 sayılı kanunun ek 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası, birinci maddede belirtilen mesleklerle ilgili kimlerin denetim görevini yerine getireceğini anlatır. Aynı maddede mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanlar için öngörülen ceza miktarı da açıklanmıştır. Maddeye göre belgesiz işçi çalıştıran işveren ve vekillerine, 500 TL idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Yönetmeliği 2019

Mesleki yeterlilik yönetmeliği 2019, hangi mesleklerin kapsam dışında olduğunu belirtir. Ayrıca belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesinden ve görevlerinden de bahseder.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Firmalar

Belgelendirme kuruluşları ya da mesleki yeterlilik belgesi veren firmalar, MYK kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. TÜRKAK kurumu tarafından da akredite edilmiştir.

Bu kuruluşlar; sınav yapma, belge ücreti alma, MYK kurumu adına sınav ücreti tahsil etme, belgelendirme gibi görevleri yerine getirirler.

Sınav zamanı ve yerine karar verirler. Adaylara sınavlar hakkında bilgi verirler. Adayların belgelendirme sınavına katılabilmeleri için kayıt işlemlerini yerine getirirler.

Ayrıca belgelendirme kuruluşları, belge yenileme işlemlerini de yerine getirirler. Her 5 yılda bir daha öncesinden belge alan adayları, yeninden sınava tabii tutarlar. Mesleki yeterlilik belgesi, belgelendirme kuruluşları tarafından verilir.

One thought to “5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir