Mesleki Yeterlilik Kurumu Faaliyetleri

Mesleki Yeterlilik Kurumu Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına bağlı olarak çalışan Mesleki yeterlilik kurumu faaliyetleri, aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

  • Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ile ilgili her yıl gelişim planı hazırlamak. Hazırlanan planın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
  • Mesleklerle ilgili gerekli standartları belirlemek, Standartların hazırlanmasında görev alacak kuruluşları belirlemek,
  • Ulusal meslek standartlarına göre, teknik alanlara, ulusal yeterliliğin esaslarını belirlemek,
  • Ulusal mesleki yeterlilikleri ile ilgili akredite kuruluşlarını belirlemek,
  • Mesleki yeterliliği belirleyecek kuruluşlara yetki vermek, bu kuruluşların sınav yapmasını sağlamak ve sınavda başarılı olanları belgelendirmesini sağlamak,
  • Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların, mesleki yeterlilik belgelerini doğrulamak,
  • Ulusal yeterlilik sistemini, dünya standartlarına uygun hale getirmek, bu konuda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve teknolojileri sisteme entegre etmek,
  • Mesleki belgelendirme alanında, adayların yatay ve dikey geçişlerine zemin hazırlayacak, düzenlemeleri gerçekleştirmek,
  • Gelişim adına, başka ülkelerdeki kuruluşlardan gerekli olan hizmetleri almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, gerektiğinde konferans ve seminer düzenlemek,
  • Hayat boyu öğrenme sistemini teşvik etmek ve desteklemek,

Mesleki Yeterlilik Kurumunun Amacı

Meslek kollarında gelişimi sağlamak ve bu gelişimi belirli bir sistem dahilinde sürekli kılmak, mesleki yeterlilik kurumunun amacı olarak tanımlanabilir. Daha doğrusu ana amacıdır.

Yetki verdiği belgelendirme kuruluşlarını denetlemek de, kurumun amaçları arasındadır. Böylelikle sistemin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Cezaları

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler başta olmak üzere, 200’den fazla meslekte faaliyet gösteren kişilerin belge sahibi olması zorunludur. Bu kapsamda, mesleki yeterlilik belgesi cezaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.

İşveren ya da vekilleri, bünyelerinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan kişileri çalıştırdıklarında, işçi başına 500 TL idari para cezası ödemektedirler.

Ayrıca MYK Kurumu tarafından, yetkilendirilen kuruluşlara da ceza verilmektedir. MYK kurumunun öngördüğü kuralları yerine getirmeyen belgelendirme kuruluşlarının, yetki süreleri 6 ay boyunca askıya alınıyor. Kısmen yetki iptali olarak görülen bu durumun devam etmesi halinde, belgelendirme kuruluşlarının yetkileri, kalıcı olarak da kurum tarafından iptal edilebiliyor.