MYK İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi

Birçok meslekte olduğu gibi inşaat alanındaki mesleklerde de, MYK kurumu belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla belge vermektedir. MYK inşaat mesleki yeterlilik belgesi, MYK kurumunun denetiminde, belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.

İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında

İnşaat mesleği, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gurubu olarak tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda, inşaat mesleğinde iş kazalarının yaşanması, bu meslekte dikkat edilmesinin önemini ortaya koymuştur.

Yüksek yerlerde ve tehlikeli iş makinelerinin yakınında çalıştırmayı gereken inşaat mesleğinde, özellikle iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması gerekmektedir. Bu durumu sağlamak adına, inşaat mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. MYK inşaat konusunda özellikle hassastır.

Bu yüzden mesleki yeterlilik belgesi, ulusal standartları da içerisine alan bir kavram olarak, MYK kurumu tarafından sistematik hale getirilmiştir.

İnşaat Ustası Belgesi Sınav Soruları

İnşaat ustası belgesi sınav soruları, MYK kurumu tarafından belirlenmektedir. Belgelendirme kuruluşları ise adayların sınavlarını düzenlemeye yetkilidir. Ayrıca sınav sırasında adayları denetleme görevini de üstlenmiştir.

İnşaat ustası sınav soruları, iki birimde değerlendirilmektedir. A1 iş sağlığı ve güvenliği konularında sınavda çıkan sorulardır. A2 birimi ise genel inşaat işleri konularında sınavda soruların soruları ifade eder. P1, performansa dayalı sınavdır. Bu sınavda uygulamaya yönelik işler, adaylara yaptırılır.

İnşaat sınav soruları, önceki yıllarda çıkanlar olarak adaylara kendilerini değerlendirmeleri için verilir.

İnşaat işçisi yeterlilik belgesi ve ustalık belgesi sınavda başarılı olan adaylara verilir.

Beden İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnşaat ustalık belgesi veren kurumlar aynı zamanda, beden işçisi mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlardır.

Beden işçisi, herhangi bir vasıf gerektirmeyen inşaat işlerinde çalışan kişidir. Yaptığı iş tehlikeli ve zor olduğu için, birçok kurala uymak zorundadır. Mesela büyük iş makinelerinin yakınında çalışır. Dolayısıyla bu makinelere ne kadar mesafede bulunması gerektiğini bilmesi gerekir.

Aynı şekilde yüksek katlarda da çalışır ve hangi güvenlik kurallarına uyması gerektiğini bilmesi gerekir. Beden işçisi mesleki yeterlilik belgesi, sahibi olan beden işçileri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını tam olarak uygulayabilme becerisine sahiptir.